Contact

PsychO2
Prins Albertstraat 49
8800 Roeselare
051 69 57 66
info@psycho2.be

Team volwassenen


Tom Festjens

psychiater kinderen en (jong) volwassenen

therapie:
 • angst en stemming
 • relatieproblemen
 • psychose
 • AD(H)D en autisme

diagnostiek:
 • ADHD, ADD
 • autismespectrumstoornis
 • persoonlijkheidsstoornissen

Best tijdig een controleraadpleging vastleggen (bijvoorbeeld in het kader van het verlengen van het attest voor terugbetaling van medicatie).

Jozefien Dewulf

Medisch secretaresse

Jozefien is het aanspreekpunt van de praktijk PsychO2.

Ze ondersteunt de praktijk op administratief en praktisch vlak:
 • staat in voor het onthaal en registratie van de cliënten.
 • zorgt ervoor dat de raadplegingen en testonderzoeken in de beste omstandigheden verlopen.
 • beantwoordt de telefoon
 • neemt tal van administratieve taken voor haar rekening (agendabeheer, briefwisseling, verslagen uitwerken, bijhouden cliëntendossiers,…).

In 2017 ben ik afgestudeerd als apotheekassistent en na 4 jaar in de apotheek te werken ben ik in de praktijk PsychO2 beland.

Ellen Rosseau

klinisch psycholoog (jong)volwassenen

therapie:
 • depressie / angst
 • burn-out
 • relatie- en echtscheidingsproblemen
 • identiteit / seksualiteit
 • zelfbeeld / zelfvertrouwen
 • gedrags- en of emotionele moeilijkheden

PDF

Elise Hoirelbeke

Klinisch Psycholoog (jong)volwassenen

Therapie:
 • Stemmingsproblematieken (Depressie / Angst / Stemmingswisselingen)
 • Burn-out
 • Relatie- en echtscheidingsproblemen
 • Rouw / Verlieservaringen
 • Persoonlijkheidsproblematieken
 • Psychosen
 • Verslaving
 • Zaken die ervoor gezorgd hebben dat je in aanraking gekomen bent met justitie/ politie

Eva Storme

klinisch orthopedagoog - oplossingsgericht therapeut (jong)volwassenen

 • angst
 • rouw
 • relatieproblemen
 • stemmingsproblemen
 • burn-out
 • verstandelijke beperking, ASS, ADHD, hoogsensitiviteit (HSP)

Evy Kimpe

Dramatherapeut

therapie:
 • moeite met aangaan of behouden van sociale contacten
 • gedragsproblemen
 • verwerking van moeilijke ervaringen en trauma's
 • problemen met uiten van emoties, angsten faalangst en onzekerheid
 • persoonlijkheidsproblematieken
 • inter- en intrapersoonlijke problemen
 • assertiviteit / zelfvertrouwen / zelfbeeld

Specialisatie dramatherapie: psychodrama, terugspeeltheater, duplo
 • techniek, innerlijk dialoog, storymaking, cops in the head, geleide improvisatie...

Fleur Verfaillie

klinisch psycholoog (jong)volwassenen

therapie:
 • Depressieve klachten
 • Stemmingswisselingen
 • Burn-out
 • Stressklachten (slaapproblemen, piekeren)
 • Angstklachten
 • Dwangneurosen
 • Moeilijkheden gekoppeld aan een specifieke levensfase (existentiële crisis)
 • Rouwproblematiek
 • Trauma

PDF

Hanne Crombez (stop nieuwe cliënten therapie)

klinisch psycholoog (jong)volwassenen en ouderen

diagnostiek:
 • AD(H)D en ASS
 • intelligentie

therapie:
 • levensfaseproblemen
 • relaties / interpersoonlijk functioneren
 • assertiviteit / zelfvertrouwen / zelfbeeld
 • depressie / angst
 • verslaving

PDF

Jara Heyrick

klinisch psycholoog (jong)volwassenen - oplossingsgericht cognitief systeemtherapeut i.o.

therapie:
 • verslavingsproblematieken
 • eetproblematieken
 • sociale angst / laag zelfbeeld / assertiviteit / pesten
 • doelen bereiken / persoonlijke groei
 • stemmingsstoornissen (depressie)

PDF

Lisa Demeulenaere

klinisch psycholoog (jong)volwassenen - oplossingsgericht cognitief systeemtherapeut i.o.

therapie:
 • stemming
 • burn-out
 • faalangst
 • assertiviteit / geweldloos communiceren / grenzen stellen
 • problemen in relatie tot anderen
 • zelfbeeld / zelfvertrouwen / identiteit
 • relaxatietechnieken / stresshantering
 • structurele begeleiding bij AD(H)D

diagnostiek:
 • intelligentieonderzoek
 • AD(H)D
 • ASS

workshops (groepstherapie)
 • assertiviteit
 • hoogsensitiviteit
 • relaxatie

Margot Bruneel (opstart september/oktober)

klinisch psycholoog (jong)volwassenen

Therapie:
 • stemmingsproblemen
 • burn-out
 • angst
 • zelfbeeld / zelfvertrouwen

PDF

Marian Samyn

klinisch psycholoog (jong)volwassenen

diagnostiek:
 • ASS
 • AD(H)D
 • intelligentieonderzoek

PDF

Marjoke Van Coillie (zwangerschapsverlof)

oplossingsgericht therapeut en systeemtherapeut - seksuoloog & relatietherapeut

 • seksuologische hulpverlening
 • relatietherapie
 • individuele psychotherapie (contextueel en oplossingsgericht)

PDF

Phaedra Couchez (opstart september)

klinisch psycholoog (jong)volwassenen

Therapie:
 • Stemmings- en angstklachten
 • Stress, spanning
 • Middelenafhankelijkheid
 • Moeilijkheden in het interpersoonlijk functioneren, communicatieproblemen, - - Assertiviteit
 • Verlieservaringen, ingrijpende levensgebeurtenissen, rouw
 • (Vermoeden van) ontwikkelingsproblemen (ADHD, ASS,…)
 • Gedrags- en emotionele problemen
 • Ondersteuning in de uitdagingen van het ouderschap, identiteit als ouder

PDF

Philippe Denduyver

klinisch psycholoog (jong)volwassenen

diagnostiek:

 • ASS
 • AD(H)D
 • intelligentieonderzoek


Contact

PsychO2
Prins Albertstraat 49
8800 Roeselare
051 69 57 66
info@psycho2.be

De site maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te optimaliseren. Door op akkoord te klikken of verder te surfen, verklaart u zich akkoord met onze privavyverklaring en ons cookiebeleid. Meer info Akkoord