Contact

PsychO2
Prins Albertstraat 49
8800 Roeselare
051 69 57 66
info@psycho2.be

Team kinderen


Tom Festjens

psychiater kinderen en (jong)volwassenen

therapie:
 • angst en stemming
 • gedragsproblemen
 • AD(H)D en autisme

diagnostiek:
 • ADHD, ADD, gedragsproblemen
 • autismespectrumstoornis

Lynn Maes

onthaalmedewerkster


Hannah Hoogerwerf

klinisch psycholoog kinderen

 • psychische begeleiding bij ASS en AD(H)D
 • sociaal-emotionele problemen

PDF

Leni Petralia

klinisch psycholoog kinderen, jongeren en jongvolwassenen

 • sociaal-emotionele problemen
 • gedragsproblemen

Lisa Jonckheere

logopediste

 • leerstoornissen
 • articulatiestoornissen
 • taalstoornissen
 • neurogene stoornissen

PDF

Lise Libbrecht

klinisch psycholoog kinderen en jongeren

diagnostiek:
 • AD(H)D
 • ASS

therapie:
 • gameverslaving
 • sociaal-emotionele problemen
 • gedragsproblemen

Nele Soete

klinisch psycholoog kinderen en jongeren

 • rouw, trauma en verlies
 • gedrags- en emotionele problemen
 • opvoedingsondersteuning voor ouders / voogd


PDF

Sarah Verdonck

klinisch psycholoog kinderen en jongeren

diagnostiek:
 • intelligentieonderzoek (i.k.v. opstart logopedie)
in zwangerschapsverlof
PDF

Tatiana Verstraete

klinisch psycholoog kinderen en jongeren

diagnostiek:
 • AD(H)D
 • ASS

therapie:
 • angst
 • stemmingsproblemen
 • gedragsproblemen
 • sociaal-emotionele problemen


PDF

Yaiza Werniers

klinisch psycholoog kinderen en jongeren

diagnostiek:
 • AD(H)D
 • ASS

therapie:
 • eetproblematieken
 • gedragsproblemen
 • emotionele problemen


Contact

PsychO2
Prins Albertstraat 49
8800 Roeselare
051 69 57 66
info@psycho2.be