Contact

PsychO2
Prins Albertstraat 49
8800 Roeselare
051 69 57 66
info@psycho2.be

Logopedie kinderen


Logopedie is waardevol bij problemen van dyscalculie, dyslexie, articulatieproblemen en leerachterstand. Er kan een logopedisch bilan opgemaakt worden en gepaste therapie kan worden opgestart.

Contact

PsychO2
Prins Albertstraat 49
8800 Roeselare
051 69 57 66
info@psycho2.be